ควรอ่าน! ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล โดยตรงกับเจ้าของหอพัก ได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้แต่ละหอพัก
ลำดับ ชื่อหอพัก จำนวนห้อง ห้องว่าง เบอร์โทร กลุ่มโซน ประเภทหอพัก
1 สุขสถิตย์ 26 ห้อง ห้องเต็ม 0-5377-6202,08-1961-9853 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักชาย
2 เคเฮ้าส์ 17 ห้อง 10 ห้อง 083-6612520 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักชาย
3 นิศารัตน์ 80 ห้อง 80 ห้อง 081-9984825 , 053-702186 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
4 วันทนีย์ 50 ห้อง ห้องเต็ม 08-1784-1800 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
5 D & J Place 46 ห้อง 15 ห้อง 08-4687-2865 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
6 นิลักษณ์ 80 ห้อง 40 ห้อง 0-5377-6209,0804933455,091-8541448 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
7 บ้านสวนนภา 40 ห้อง 40 ห้อง 08-7178-7216,08-3573-7727,0-5377-6222 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
8 ศุภญา 201 ห้อง 2 ห้อง 0-5377-6189-91 ต่อ 0 แฟกซ์ 0-5370-3465 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
9 สุขขจี 38 ห้อง 5 ห้อง 08-6670-2009 , 0-5371-5421, 08-3572-5854 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
10 สุดารัตน์ 30 ห้อง ห้องเต็ม 0-5377-6176,08-6912-7743 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
11 พชรวรรณ 31 ห้อง 31 ห้อง 08-1595-8219 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
12 ภูชมดาว 33 ห้อง ห้องเต็ม 0-5377–6512,091303-3395 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
13 สตรีศรีวรรณ 10 ห้อง 5 ห้อง 0-5377-6214 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
14 ฉอ้อน 10 ห้อง 1 ห้อง 08-1594-0632, 0-5317-5662 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
15 อัจจุดา 12 ห้อง 3 ห้อง 08-9999-7746,0-5370-2926,08-4617-2317 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
16 บุษราคัม 10 ห้อง 3 ห้อง 08-6191–6566 , 0-5379–3347 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
17 สมพร 24 ห้อง ห้องเต็ม 08-1884–3895,08-8223-8632,08-8141-9913 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
18 วัฒนา 30 ห้อง 5 ห้อง 0-5402-0239,081-4735915 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
19 ณีรนุช 53 ห้อง 5 ห้อง 08-4378-9554 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
20 รัตนาวดี 1 28 ห้อง ห้องเต็ม 0-5377-6224-5 , 0-5377-6244 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
21 รัตนาวดี 2 28 ห้อง ห้องเต็ม 053-776417-8 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
22 อภิสรา 40 ห้อง 40 ห้อง 0-84346-4849 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
23 เทียมจันทร์ 113 ห้อง 3 ห้อง 08-4378-8749,08-7185-6107 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
24 ยุวดี 45 ห้อง 45 ห้อง 0-5377-6391-2,08-1591-3788 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
25 อี๊ดอินดี้ 37 ห้อง 2 ห้อง 081-4492228 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
26 ภัทรวดี 79 ห้อง ห้องเต็ม 081-1655850 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
27 ทริปเปิ้ลพี 60 ห้อง ห้องเต็ม 08-3991-0786 บริเวณหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หอพักหญิง
28 จ่าพันธ์ศักดิ์ 1 14 ห้อง 9 ห้อง 08-9634-6724, 08-6198-5430 หมู่ที่ 10 และ 11 บ้านปางลาว ต้นลุง และหนองปึ๋ง หอพักชาย
29 จ่าพันศักดิ์ 2 12 ห้อง ห้องเต็ม 08-9634-6724, 08-6198-5430 หมู่ที่ 10 และ 11 บ้านปางลาว ต้นลุง และหนองปึ๋ง หอพักชาย
30 สองปั้น 33 ห้อง 30 ห้อง 091 708 5015 , 061 583 5959 หมู่ที่ 10 และ 11 บ้านปางลาว ต้นลุง และหนองปึ๋ง หอพักชาย
31 นฤมล 50 ห้อง 32 ห้อง 085-3679521 หมู่ที่ 10 และ 11 บ้านปางลาว ต้นลุง และหนองปึ๋ง หอพักชาย
32 ชนนิกานต์ 17 ห้อง ห้องเต็ม 08-4000-7584 หมู่ที่ 10 และ 11 บ้านปางลาว ต้นลุง และหนองปึ๋ง หอพักชาย
33 เพชร พลอย 16 ห้อง 12 ห้อง 08-9700-4412 หมู่ที่ 10 และ 11 บ้านปางลาว ต้นลุง และหนองปึ๋ง หอพักชาย
34 แสงจันทร์ 8 ห้อง 5 ห้อง 0-5370-3516 หมู่ที่ 10 และ 11 บ้านปางลาว ต้นลุง และหนองปึ๋ง หอพักหญิง
35 อรวรรณ 19 ห้อง 10 ห้อง 0-81031-7269 หมู่ที่ 10 และ 11 บ้านปางลาว ต้นลุง และหนองปึ๋ง หอพักหญิง
36 ยามาโตะ 30 ห้อง 3 ห้อง 082-7660761 , 053-151725 หมู่ที่ 2 บ้านคึก - ป่าซาง หอพักชาย
37 ธนณัฐ 2 ห้อง 1 ห้อง 0-5315-1699 , 08-9771-4081 หมู่ที่ 2 บ้านคึก - ป่าซาง หอพักชาย
38 ศรีบุญเรือง 32 ห้อง 25 ห้อง 087-1809513 หมู่ที่ 2 บ้านคึก - ป่าซาง หอพักชาย
39 อภิญษยา 1 8 ห้อง 5 ห้อง 08-9558-7725,085-627-0759 หมู่ที่ 2 บ้านคึก - ป่าซาง หอพักชาย
40 อภิญษยา 2 8 ห้อง 1 ห้อง 08-9558-7725,085-627-0759 หมู่ที่ 2 บ้านคึก - ป่าซาง หอพักชาย
41 รักษา 14 ห้อง 5 ห้อง 0-5315-1507,08-1468-0320 หมู่ที่ 2 บ้านคึก - ป่าซาง หอพักชาย
42 พลอยชมภู 30 ห้อง 10 ห้อง 08-4042-0171,08-1998-7540 หมู่ที่ 2 บ้านคึก - ป่าซาง หอพักชาย
43 คุณตาคุณยาย 28 ห้อง 5 ห้อง 0892631704 หมู่ที่ 2 บ้านคึก - ป่าซาง หอพักชาย
44 จันทร์เจริญ 12 ห้อง 12 ห้อง 08-5034-6149 หมู่ที่ 2 บ้านคึก - ป่าซาง หอพักหญิง
45 ปลื้ม-ปริม 12 ห้อง 3 ห้อง 08-19930833,08-11674343,098-7482933,082-6962465 หมู่ที่ 3 บ้านดู่ หอพักหญิง
46 แก้วตา 30 ห้อง 5 ห้อง 0-5317-5773,08-6193-5402 หมู่ที่ 3 บ้านดู่ หอพักหญิง
47 บ้านฝ้าย 38 ห้อง 9 ห้อง 0-5370-3162, 08-6193-5303,084-6402062 หมู่ที่ 3 บ้านดู่ หอพักหญิง
48 บ้านต้นซอย 9 ห้อง 2 ห้อง 08-9152-9918 หมู่ที่ 3 บ้านดู่ หอพักหญิง
49 ณิชาโฮม 42 ห้อง 25 ห้อง 087-5551199 หมู่ที่ 3 บ้านดู่ หอพักหญิง
50 น้ำอินทร์ 24 ห้อง ห้องเต็ม 08-7579-1830,08-1442-6669 หมู่ที่ 4 และ 8 บ้านสันติและป่าอ้อ หอพักชาย
51 พัชรา 33 ห้อง ห้องเต็ม 08-1473-8117 หมู่ที่ 4 และ 8 บ้านสันติและป่าอ้อ หอพักชาย
52 สร้อยทิพย์ 36 ห้อง 36 ห้อง 08-7007-9532,053-702071 หมู่ที่ 4 และ 8 บ้านสันติและป่าอ้อ หอพักชาย
53 สตาร์เฮาส์ 13 ห้อง 5 ห้อง 0-8691-10422 หมู่ที่ 4 และ 8 บ้านสันติและป่าอ้อ หอพักชาย
54 พัชรา 42 ห้อง 10 ห้อง 08-1473-8117 หมู่ที่ 4 และ 8 บ้านสันติและป่าอ้อ หอพักหญิง
55 จุฬาลักษณ์ 8 ห้อง 8 ห้อง 0-5371-3465,08-1882-9843 หมู่ที่ 4 และ 8 บ้านสันติและป่าอ้อ หอพักหญิง
56 เจริญรัตน์ 2 20 ห้อง 20 ห้อง 08-5034-6149 หมู่ที่ 4 และ 8 บ้านสันติและป่าอ้อ หอพักหญิง
57 เจริญรัตน์ 3 20 ห้อง 17 ห้อง 08-5034-6149, 0-5370-2078 ต่อ 0 หมู่ที่ 4 และ 8 บ้านสันติและป่าอ้อ หอพักหญิง
58 ธัญพร 28 ห้อง 11 ห้อง 081-7242028 หมู่ที่ 4 และ 8 บ้านสันติและป่าอ้อ หอพักหญิง
59 เฟิร์ส 16 ห้อง 8 ห้อง 0-5370-2135,081-4738041,084-1717866 หมู่ที่ 4 และ 8 บ้านสันติและป่าอ้อ หอพักหญิง
60 บ้านสบาย 25 ห้อง 3 ห้อง 08-0867-822,08-1595-8219,08-6923-3502 หมู่ที่ 4 และ 8 บ้านสันติและป่าอ้อ หอพักหญิง
61 บ้านแสนสบาย 38 ห้อง 5 ห้อง 084-6672005 , 080-494-3687, 052-0210248 หมู่ที่ 4 และ 8 บ้านสันติและป่าอ้อ หอพักหญิง
62 บุษราคัม2 40 ห้อง ห้องเต็ม 08-6191-6566 หมู่ที่ 4 และ 8 บ้านสันติและป่าอ้อ หอพักหญิง
63 ณีรนุช2 32 ห้อง ห้องเต็ม 08-4378-9554 หมู่ที่ 4 และ 8 บ้านสันติและป่าอ้อ หอพักหญิง
64 ชยานีคอร์ท 47 ห้อง 20 ห้อง 08-7445-6590 , 0-5370-3334 ต่อ 0 หมูที่ 5 บ้านป่าไร่ หอพักชาย
65 เฉลิมขวัญ 21 ห้อง 3 ห้อง 081-9510435 , 086-9829365 หมูที่ 5 บ้านป่าไร่ หอพักชาย
66 อยู่สุข 20 ห้อง 13 ห้อง 08-6186-0601 หมูที่ 5 บ้านป่าไร่ หอพักชาย
67 บ้านน้ำอุ่น 20 ห้อง 5 ห้อง 089-9557238 หมูที่ 5 บ้านป่าไร่ หอพักชาย
68 PPSP 25 ห้อง ห้องเต็ม 08-9433-4605 หมูที่ 5 บ้านป่าไร่ หอพักชาย
69 สุวรรณี 47 ห้อง 10 ห้อง 08-1032-4980 หมูที่ 5 บ้านป่าไร่ หอพักหญิง
70 เงินยวง 30 ห้อง 10 ห้อง 08-188-51252 หมูที่ 5 บ้านป่าไร่ หอพักหญิง
71 วิจักขณาภรณ์ 2 56 ห้อง 35 ห้อง 08-7361-0148 หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก หอพักชาย
72 L A 67 ห้อง 30 ห้อง 08-9557-3998 หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก หอพักชาย
73 เชียงรายไทยเสรีปาร์ค 60 ห้อง 35 ห้อง 08-5029-5716 หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก หอพักชาย
74 มณีจันทร์สุข 47 ห้อง 2 ห้อง 08-8143-0458 หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก หอพักชาย
75 จตุพร 1 46 ห้อง 46 ห้อง 08-5708-6141,0-5377-6290 หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก หอพักหญิง
76 ทิพากร 16 ห้อง 16 ห้อง 0-5377-6115,08-1366-0992 หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก หอพักหญิง
77 แฮปปี้โฮมคอร์ท 70 ห้อง 20 ห้อง 0-5377-6119,08-9004-9164,08-1595-4064 หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก หอพักหญิง
78 บ้าน 235 16 ห้อง 9 ห้อง 08-1595-3902 หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก หอพักหญิง
79 ดวงดารา 26 ห้อง ห้องเต็ม 0-5377-6231-2,08-9561-7120 หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก หอพักหญิง
80 อารีรัตน์ 16 ห้อง 16 ห้อง 0-5370-6289,08-4222-0273 หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก หอพักหญิง
81 อยู่สุข 38 ห้อง 10 ห้อง 0-8188-43989,08-9632-4458 หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก หอพักหญิง
82 ศุภาพร 18 ห้อง 18 ห้อง 0-5377-6305 ต่อ 0 ,08-6912-9539 หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก หอพักหญิง
83 พิสมัย 33 ห้อง 33 ห้อง 08-1930-3538,08-7568-4617 หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก หอพักหญิง
84 พีเจ เพลส 102 ห้อง 40 ห้อง 0-5370-2207-34,08-9555-1342 หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก หอพักหญิง

แจ้งกำหนดการออกตรวจสอบหอพักเครือข่ายสมัครใหม่ ประจำปี 2556 ::: 2013-02-13

ด้วย  สำนักงานบริการที่พักอาศัย กำหนดวันออกตรวจสอบหอพักเครือข่ายสมัครใหม่ ประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

แจ้งกำหนดการย้ายเข้าหอพักของมหาวิทยาลัยฯ ::: 2012-05-17

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดให้นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ และ ห้องพักของตนเองได้ ณ อาคารหอพักนักศึกษา

   สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานบริการที่พักอาศัย  
   โทร 053-776000 ต่อ 1556  : คุณเกษร