June 20, 2018

การแจ้งที่พักอาศัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

สำนักงานบริการที่พักอาศัยขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ที่ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดเรื่องที่พักอาศัยในช่วงที่จะเข้าเรียน ให้มาแจ้งด้วยตนเองที่ สำนักงานบริการที่พักอาศัย (ตรงข้ามสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยฯ ทางไปสนามกีฬากลาง CRRU Sport Complex) ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-776273
May 31, 2018

ประชุมและรับมอบธงสัญลักษณ์หอพักเครือข่ายประจำปีการศึกษา 2561

กองพัฒฯ มร.ชร. จัดประชุม 70 ผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายฯ เตรียมเปิดหอต้อนรับ นศ. เฟรชชี่ปี 61 พร้อมมอบธงการันตีมาตรฐานในทุกด้าน สร้างความอุ่นใจให้ผู้เข้าพัก : สำนักงานบริการที่พักอาศัย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดประชุมหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อชี้แจงและแจ้งข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบด้านการให้บริการที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าพักในปีการศึกษา 2561 ให้แก่ผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายฯ จำนวน 70 แห่ง […]
May 31, 2018

ระเบียบการเข้าพักอาศัยหอพักเครือข่าย

order 1
May 31, 2018

ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พักหอพักในและพักหอพักในเครือข่าย

Announce 1