กองพัฒนักศึกษา มร.ชร. ร่วมหารือส่วนราชการ จัดระเบียบหอพักรอบ ม. ป้องกันปัญหาสวัสดิภาพ นศ.

การแจ้งที่พักอาศัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
June 20, 2018

กองพัฒนักศึกษา มร.ชร. ร่วมหารือส่วนราชการ จัดระเบียบหอพักรอบ ม. ป้องกันปัญหาสวัสดิภาพ นศ.