กิจกรรมป้องกันยุงลาย

Post on : 2020-07-20 By : Admin หอพัก
Categories : งานหอพัก กลุ่มผู้อ่าน : ทั่วไป

คณะกรรมการหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง โดยคว่ำภาชนะ สำรวจปิดแหล่งน้ำในหอ เก็บทำลายเศษวัสดุและขยะรอบหอพัก เนื่องจากฤดูฝนมีแนวโน้มการระบาดของไข้เลือดออกมากที่สุด ขอบคุณศูนย์สุขภาพสำหรับโลชั่นกันยุงและแผ่นพับให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกแก่น้องๆค่ะ

ย้อนกลับ