ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของ สำนักงานบริการที่พักอาศัย

ย้อนกลับ

Post on : 2020-07-20 By : Admin หอพัก
Categories : งานหอพัก กลุ่มผู้อ่าน : ทั่วไป

นักศึกษาหอพักชายร่วมช่วยงานทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ขอขอบคุณน้องๆ ครูรัก(ษ์)ถิ่นนะครับ

Post on : 2020-07-20 By : Admin หอพัก
Categories : งานหอพัก กลุ่มผู้อ่าน : ทั่วไป

ขอขอบคุณเทศบาลตำบลบ้านดู่ที่มาแจกทรายอะเบท ยากันยุงและมาพ่นยายุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับนักศึกษาหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ

Post on : 2020-07-20 By : Admin หอพัก
Categories : งานหอพัก กลุ่มผู้อ่าน : ทั่วไป

คณะกรรมการหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง โดยคว่ำภาชนะ สำรวจปิดแหล่งน้ำในหอ เก็บทำลายเศษวัสดุและขยะรอบหอพัก เนื่องจากฤดูฝนมีแนวโน้มการระบาดของไข้เลือดออกมากที่สุด ขอบคุณศูนย์สุขภาพสำหรับโลชั่นกันยุงและแผ่นพับให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกแก่น้องๆค่ะ

Post on : 2020-07-20 By : Admin หอพัก
Categories : งานหอพัก กลุ่มผู้อ่าน : ทั่วไป

หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ดำเนินการให้มีการพ่นยาเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ให้แก่ นักศึกษาหอพักใน บุคลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่พักอาศัยใน Uni House ขอให้นักศึกษาหอพักในและบุคลากรร่วมป้องกันด้วยการดูแลตนเองและสุขภาพให้แข็งแรงเสมอ นะครับ